Anasayfa İletişim Site Haritası
Anasayfa Şantiye Yönetimi Projeler (Sanayi) Projeler (Diğer)
Haliller
   
  Hakkımızda
  Kalite Politikamız
  İnsan Kaynakları
  Mühendislik Hizmetlerimiz
  İnşaat Yönetimi
  Referanslarımız
  İlkelerimiz
  İletişim
 
 
 
  Mühendislik Hizmetleri

Tasarım sırasında maliyet düşürme hizmetleri:
Bu kısımdaki  çalışmalarımız, daha önce yaptığımız işlerde  kullanılan malzemelerin yıllar  sonraki durumlarını gördüğümüz için gereksiz yere pahalı malzemelerin kullanılmasını engellemek ve malsahibi ile konuşup bazı aşamaların komple  yapılmamasını  sağlamaktır.  Ve bu yönde tasarımının gerçekleştirilmesi yönünde tasarımcı ile birlikte yaptığımız çalışmalarımızı kapsar.   Maliyetin düşürülmesi yönündeki ilk çalışmalarımız bu kısımda başlar.

 İhale Dosyası Hazırlama Hizmetleri:
Tasarım sonrası çizilen projeler ,incelenir gerekli revizyonlardan sonra uygulama projesine göre,    işin keşfi yapılır.Ve bu keşfe uygun ihale dosyası hazırlanır.İhale dosyasında malsahibi/işverenin haklarının korunması sağlanır.Malsahibi/işveren in onayı ile ihaleye çıkılır.

Yüklenici Seçimi Hizmeti:
Başvurular  sonunda  detaylı  bir  rapor  hazırlanır  ve  malsahibi/ işverene  sunulur.   Bu  raporda  ihaleye  katılan  bütün  müteahhitlerin  verdikleri  tekliflerin  detayları  bulunur. Bu  aşamada da  farklı  bir  yönümüz  ortaya  çıkarırız .Karşılıklı  konuşmalardan  sonra malsahibi/işverenin  onayı  alınarak  müteahhit  tespit  edilmiş  olur.

Süre ve Nakit Akışı Planlama Hizmetleri:
Nakit  akış  durumuna  göre  yapım  süresine  karar  verilir. Bu  planlama  bizzat  malsahibi/işveren ile  birlikte  yapılır. İş  programına  geçilir  ve  süre  başlamış  olur.

 Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Kontrolü Hizmetleri:
Bu  aşama  Uygulama  projelerinden  önce  yapılır .Amaç  uygulamada  oluşabilecek  tutarsızlıkları önceden  tespit  etmek  ve  uyumlu  bir  projenin  ortaya  çıkmasını  sağlamaktır.

Maliyet, Kalite ve Süre Kontrolü Hizmetleri:
Malsahibi/işverenin  isteğiyle  devam  eden  veya  yeni  başlayan  bir  projede,  belirli  aralıklarla şantiyedeki  çalışmalar  izlenir. İnşaatın  kalitesi, önerilen  sürede  bitip  bitmeyeceği  ve düşünülen maliyetle  tamamlanıp  tamamlanmayacağı  takip edilir. 
Ve raporlar  malsahibi/işverene  sunulur.     
  AnasayfaReferanslarımızİletişim